Přejeme krásné a veselé prázdniny


anglie 2017

http://ladakrabec.rajce.idnes.cz/GB2017/ foto lada K

http://ladakrabec.rajce.idnes.cz/GB_2017_Hanka_H/ foto Hanka H


Školní družina bude dne 30. 6. 2017 jen do 13.30 hod
S případnými dotazy se obraťe na vedoucí družiny J. Měchurovou - mob: 606 830 610

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pomůcky:
https://uloz.to/!TeiI7ME9Wz6C/pomucky-1-trida-docx

Organizace začátku školního roku pro 1. třídy - 2017/2018:
https://uloz.to/!NAQK3JcEaVNR/organizace-skolniho-roku-2017-2018-docx

Závody biatlon na 2 ZŠ Beroun 26. 5. 2017 
http://ladakrabec.rajce.idnes.cz/biatlon_2017/
Iva Jínová vyhrála svoji kategorii gratulujeme


Seznam přijatých žáků do 1. tříd na školní rok 2017/2018 
Na odkaze: https://uloz.to/!oloT0PkhA18U/prijati-do-1-trid-pdf
Do 1. tříd byly přijaty děti s těmito registračními čísly: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, B1, A32, A2, A20

V květnu bude vypsán termín třídních schůzek pro rodiče dětí, které půjdou do 1. tříd ve školním roce 2017/2018.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 - 11. 4. 2017

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhnou 11. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin na budově č. p. 104, ul. Plzeňská.
Obecné informace ohledně přijímání v letošním roce jsou dostupné na stránkách MŠMT na následujícím odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

Zde je změna v žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa v době zápisu.

K zápisu je nutné přinést následující dokumenty:
průkaz totožnosti zákonného zástupce 
rodný list dítěte
cestovní pas a povolení k pobytu – u dětí cizinců ze zemí mimo EU
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého roku – u dětí s odkladem

U zápisu, příp. před ním, musí zákonný zástupce vyplnit také:
žádost o přijetí 
zápisový lístek do 1. ročníku základní školy


Žádost lze stáhnout na tomto odkaze:
https://uloz.to/!7pSXEBkSMTx7/zadost-o-prijeti-zaka-do-1-rocniku-docx


Zápisový lístek lze stáhnout na tomto odkaze:
https://uloz.to/!Ezp0FUrSnebo/zapisovy-listek-do-1-tr-docx


Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku věku dítěte ke dni 31. srpna 2017 lze stáhnout na odkaze níže:
https://uloz.to/!OKSOJOMNHw4K/zadost-o-prijeti-zaka-do-1-rocniku-mladsiho-6ti-let-docx

Spádové obvody základních škol v Králově Dvoře:
https://uloz.to/!47QEdKaaGkxC/vymezeni-skolskych-obvodu-od-28-3-2017-pdf

Kritéria a pravidla (dle směrnice ředitele 02/2017) pro přijetí dětí si můžete stáhnout na odkazu níže:
https://uloz.to/!VKgiTbgndjsR/smernice-reditele-skoly-pro-prijimani-zaku-do-1-trid-docx
https://uloz.to/!rWWDxhCAa4l6/1703-mesto-kd-zapis-a3-pdf


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete stáhnout na odkazu níže:
https://uloz.to/!UWNrZUIDL3hi/desatero-pro-rodice-docx

 

Omluvte prosím omezenou funkčnost webu

Je způsobena technickými potížemi na straně správce serveru.

 

 

Spuštění nového webu školy

Děkujeme za Vaši trpělivost při přechodu naší školy na novou webovou stránku. Webové stránky jsou spuštěny v omezené míře a v průběhu následujících týdnů dojde k jejich doplnění a odstranění případných chyb.

Dyslexie, dysgrafie

Nepovinný předmět - Dyslexie, dysgrafie začíná 14. 9. 2016 na vedlejší budově č. p. 104, pod vedením Mgr. Jaroslavy Landové a bude probíhat od 7.00 hod do 7.45 hod. Náplní kroužku bude mimo jiné i doučování českého jazyka pro cizince nebo logopedická průprava. Děti odcházející po skončení předmětu v 7.45 hod na hlavní budovu č. p. 136 půjdou s dospělým doprovodem – zaměstnancem školy. Případné dotazy ohledně průběhu výuky směřujte na Mgr. J. Landovou – e-mail: landova.jarka@seznam.cz

Kroužky

Kroužky začínají první týden v říjnu. S případnými dotazy se obracejte na garanty kroužků, jejich   e-mail je uveden v seznamu kroužků viz – VÝUKA A VÝCHOVA – KROUŽKY.