Přejeme žákům i učitelům krásné prázdniny

Školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019 v 8.00 hodin.

Nabídka práce - učitel na 2. stupni ZŠ - český jazyk a literatura

Pro nový školní rok hledáme kolegu/kolegyni na místo pedagoga na 2. stupni ZŠ - aprobace český jazyk a literatura (může být v kombinaci s jiným předmětem). Nástup od září 2019, pracovní poměr je na dobu určitou s možnosti prodloužení na dobu neurčitou. Plat dle zákona a délky praxe.
Na naší škole je pohodový kolektiv a vstřícné vedení, možnost seberealizace a profesního růstu.

Zápis dětí do mateřské školy - úterý 7. 5., od 14.00 do 18.00 hod 

http://www.mspocaply.wz.cz/zapis.html

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

http://zspocaply.eu/upload/files/info_k_p__ijmac__m_zkou__k__m_2018_2019-3.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - mobily ve škole

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Jednotné přijímací zkoušky 2019 

Na odkaze níže jsou informace o datech jednotných přijímacích zkoušek do 1. ročníků středoškolských oborů s maturitou.
http://zspocaply.eu/upload/files/jednotn___p__ij__mac___zkou__ky_2019.pd

Oddělení ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN.pdf

Aktuální nabídka kroužků a aktivit pro školní rok 2018/2019

http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine

Školní rok 2018/2019

První den ve škole trvá pro žáky od 8.00 do 8.45 hod. 
1.A , 1. B, 2. A a 2. B + ranní družina budou mít třídu na adrese - Plzeňská 104. 
Zbytek - Tyršova 136.
Budova - Tyršova 136 - přízemí - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B, + školní družina
                                             - patro - 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. tř., 9. tř

Školní družina

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina

Informace pro budoucí prvňáčky

Pomůcky:
http://zspocaply.eu/upload/files/pom__cky_1.t____da.pdf
Připravenost:
http://zspocaply.eu/upload/files/p__ipravenost_do_1.t____dy.pdf

Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.