Školní řád
http://zspocaply.eu/upload/files/Skolni_rad_zakladni_skoly_2012.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - 2018 - mobily
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Doplněk ke školnímu řádu 2017
http://zspocaply.eu/upload/files/dodatek_ke___koln__mu_____du_2017.pdf

Výroční zpáva za školní rok 2016/2017
http://zspocaply.eu/upload/files/v__ro__n___zpr__va_2016-17_ok.pdf

ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/__VP_KD_Po__aply.pdf

Dodatek k ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/Dodatek_k___vp_2016_ZABEZPE__EN_______K___SE_SPECI__LN__MI_VZD__L__VAC__MI_POT__EBAMI.pdf


Rozpočet 2017
(vloženo  24. 2. 2017) 

Základní škola a Mateřská škola Králův  Dvůr - Počaply
Tyršova 136, okres Beroun  
příspěvková organizace    
     
IČO 47558156    
     
SCHVÁLENÝ  ROZPOČET NA ROK 2017  
    ( v tis. Kč.)
     
Materiál a energie 2998  
Služby a opravy 2335  
Osobní náklady    
Ostatní 67  
     
NÁKLADY CELKEM 5400  
     
Tržby 1395  
Provozní příspěvek ÚSC 4000  
Ostatní 5  
     
VÝNOSY CELKEM 5400  Výroční zpráva za šk. rok 2015/2016
https://uloz.to/!eQk45wcTkYHt/vyrocni-zprava-2015-16-neu-docx

Informatika 9.třída 2017/2018

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_7_IT_9.rar

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_8_IT_9-2.rar

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA