Školní družina


Školní družina je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136, 
Tel.: 606 830 610   ̶  vedoucí družiny   ̶  Měchurová Jolana.

Ranní družiny 
1AB a 2AB - budova ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.


Vychovatelky

Kramaříková Andrea  ̶  aja.kramarikova@seznam.cz
Kasalová Vlasta  ̶  kasalka73@seznam.cz
Měchurová Jolana  ̶  mechurka111@seznam.cz
Radvanská Adéla
Piskáčková Veronika


Poplatky za ŠD

Polatek za jeden měsíc činí 200 Kč. 
V případě, že žák navštěvuje družinu jen jednou týdně je poplatek 200 Kč za pololetí.

Oddělení ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z.pdf

Vnitřní řád ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/Vnit__n_______d_tisk_2018.pdf

Směrnice o úplatě v ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/__plata___d.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VNIT__N___SMERNICE___D_PO__APLY_hotov__.pdf

 

 
ÚVODNÍ STRÁNKA