Individuální vzdělávací plán (IVP)

Žádost o IVP:
http://zspocaply.eu/upload/files/1._____dost_o_povolen___vzd__l__v__n___podle_IVP-1.pdf

Informovaný souhlas:
http://zspocaply.eu/upload/files/4._Informovan___souhlas_pro_podpis-1.pdf
 

Žádost o uvolnění z vyučování

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n___kratke.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA