Školní psycholožka


Vážení rodiče,
od dubna můžete využít služeb školní psycholožky.
Naše psycholožka sa změřuje především na děti 1. stupně ZŠ a na děti z MŠ.
Představení práce psychologa je zde:
Činnost školního psychologa v ZŠ
Souhlas s činností psychologa je zde:
Generální souhlas s prací psychologa pro ZŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
Zápis do MŠ - plakát pro obě školy

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,
Níže jsou informace k zápisu do první třídy...
Informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022

Žádost o přijetí pro šk. rok 2021/2022 pdf
Žádost o přijetí pro šk. rok 2021/2022 word
Žádost o přijetí pro šk. rok 2021/2022 pro děti do 6ti let... pdf
Žádost o přijetí pro šk. rok 2021/2022 pro děti do 6ti let... word
Žádost o odklad pro šk. rok 2021/2022 pdf
Žádost o odklad pro šk. rok 2021/2022 word

Zápis do ZŠ - plakát pro obě školy v KD

- vedení školy -

Organizace chodu školy od 12. 4. 2021

Organizace chodu školy od 12. 4. 2021
Organizace chodu školy - word
Podrobnější informace vám předají třídní učitelé.

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2020/2021 

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky
Posunuté zkušební schéma - termíny zkoušek

Zápisové lístky
Podle aktuálních informací si mohou žáci vyzvedout zápisové lístky do 30. dubna 2021,
vzhledem k epidemiologické situaci choďte pro lístky až v dubnu.

Provoz školy od 27. 2. do 21. 3.  


Vážení rodiče,

Od 27. 2. do 21. 3. je zakázaná osobní přítomnost všech žáků ZŠ i MŠ ve škole.
Výuka pokračuje distanční formou. Podrobné info je v odkaze níže:
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021
I nadále jsou povoleny individuální konzultace dětí, žáků v základním vzdělávání...

Úřední hodiny – ředitelna
8.00-11.00 pondělí až pátek
Případně po telefonické domluvě
313 109 911

Ošetřovné 

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření.
Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Ochranné prostředky dýchacích cest od 25. 2. 2021 - povinnost nošení

Ochranné prostředky dýchacích cest od 25. 2. 2021
Informace pro školy a školská zařízení - roušky z MŠMT

Informace k provozu školy od 11. ledna 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna
i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období
od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. Viz odkaz níže.
Informace k provozu škol od 4. ledna

Organizace obědů pro žáky s distanční výukou je na odkaze níže.
Obědy pro žáky s distanční výukou

Lyžařský výcvik 2021

- vzhledem k současné epidemiologické situaci rušíme LVZ pro rok 2021
- zaplacené zálohy jsou k vyzvednutí ve škole

Mgr. Krabec

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Podrobné informace jsou na odkaze níže:
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
Starší informace:
Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Odrobné informace o přijímacích zkouškách:
Přijímací zkoušky ve školním roce 2020
Sdělění o termínech:
2020 - Sděleni o termínech
Doplněné info z 30. 11. 2020, hl pro maturitní obory
Jak proběhnou přijímací a maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021?
Další užitečné informace:
Přehled SŠ okr. Beroun
UŽITEČNÉ ODKAZY pro ZŠ

Distanční výuka

Distanční výuka
Přehled učiva je dostupný také na:
UČIVO ONLINE
Manuál/návod je uvnitř ve složce letošního školního roku / manuál google classroom.

Omezení 14. 10.-1. 11. 2020

Aktuální omezení - uzavření ZŠ.
Omezení 14. 10. - 1. 11. 2020
"Stará omezení"
Omezení 9.-25. 10. 2020
Omezení od 5. 10. do 18. 10. 2020

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).
Žádost Vám můžeme potvrdit a zaslat její barevný scan emailem, pokud zašlete tyto údaje:
Jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo a datum narození.
Žádat můžete na emailu:
jan.petrovic2@zspocaply.eu
nebo
info@zspocaply.eu

Níže je odkaz na ČSSZ, kde jsou obecné informace o ošetřovném.
https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Roušky od 18. 9. 2020

Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy (chodba, šatna, wc) pro všechny.
Roušky nejsou povinné v učebnách - třídách pro žáky prvního stupně.
Roušky jsou povinné i v učebnách - třídách pro žáky druhého stupně.
Žáci mají mít dvě roušky a sáček pro jejich ukládání.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9
Ve škole hodně větráme, chodíme se učit ven, dbejte, aby děti měly
vhodné oblečení i pro tyto případy (chladný podzim).

Opatření k chodu jídelny

Škola zavedla organizační opatření k docházce do jídelny pro žáky ZŠ.
Na obědy docházejí děti jen ve skupinách po ročnících.
O organizaci prvního týdne docházky na obědy vás budou blíže informovat třídní učitelé.
Organizace obědů od 7. 9. 2020 je v odkaze níže. Doporučujeme ho porovnat s rozvrhy.
Obědy od 7. 9. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Pokyny ředitele ZŠ a MŠ Králův Dvůr-Počaply č. 1/8/2020 v období ohrožení COVID 19.
Opatření slouží k ochraně dětí před nákazou. Je dáno pokyny MŠMT, KHS, (semafor),
zřizovatele - Města Králův Dvůr a podmínkami školy.

1. Školní rok začne 1. 9. 2020.
2. Zákaz vstupu do školy - do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply.
3. Výjimečně zák. zástupci žáků 1.tř a to v rouškách pouze na zahájení 1. 9. 2020.
4. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy při nachlazení (rýma, kašel)
5. V případě přítomnosti takového žáka ve škole, vedení školy bude postupovat takto - krizový plán
   - bezkontaktní změření teploty
   - izolace dítěte ve vyčleněné místnosti mimo ostatní děti
   - informace a spolupráce s rodiči.
6. Provoz ve školní jídelně bude upřesněn zvláštním režimem. Požadujeme,
aby komunikace s jídelnou a platby probíhala telefonicky nebo emailem.
7. Je zpřísněn režim úklidu, větrání.
8. ZŠ a MŠ má zajištěny dezinfekční a ochranné prostředky.

Přeji nám všem - dětem, rodičům, učitelům klidný školní rok 2020/2021.
Mgr. Vladislav Krabec, ředitel školy

Bližší informace
Škola a covid 19 informace pro rodiče
Covid 19 - obecně

MŠ - informace k novému školnímu roku

hygienická pravidla MŠ
Kontakty na vychovatelky MŠ

Počítače k zapůjčení

Naše škola je schopna zapůjčit počítače pro zlepšení - procvičování počítačových znalostí
a dovedností žáků. Kdo nemá doma počítač, může zažádat o jeho zápůjčku ve škole.

Naše škola se účastní projektu MAP podporovaného z EU

http://www.mapberoun.cz/

ŠABLONY II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.
http://zspocaply.eu/upload/files/__ablony_2_info_na_web.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/plak__t.pdf

Nabídka práce - učitel / učitelka do mateřské školy

Hledáme učitele / učitelku do mateřské školy s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.

Nabídka práce - učitel / učitelka do ZŠ

Hledáme učitele / učitelku do základní školy na první stupeň s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.

Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf

Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.

ÚVODNÍ STRÁNKA