Přejeme hezké prázdniny

Závěr školního roku 2019/2020

Vysvědčení

Podle čerstvých pokynů z MŠMT lze předávat vysvědčení najednou celé třídě.
O způsobu předávání vás informují třídní učitelé.
Od 9.00 hod budou fungovat skupiny prvního stupně.
Žáky z prvních a druhých tříd, kteří půjdou na skupinovou výuku, převedou třídní učitelé na budovu 136 a předají vyučujícím skupin.
POZOR! Žáci musí donést zákonným zástupcem podepsané - Čestné prohlášení.
(kromě těch, co docházejí do školy od května/června)…

Ve dnech 29. a 30. 6. funguje škola pro skupiny stejným
způsobem jako v předešlých týdnech v červnu.

Zápis do školní družiny

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/21 kontaktujte, prosím, vedoucí vychovatelku paní Jolanu Měchurovou na emailové adrese
MECHUROVAJOLANA@ZSPOCAPLY.EU

Výuka na II. st. od 8. 6. 2020

Aktualizované informace!!!
Informace o organizaci a hygienických opatřeních - 2. stupeň
Čestné prohlášení

Projektové dny
6A - Výlet na Děd - 11. 6. 2020
6B - Počapelský kostel / Hořecká rokle - 25. 6. 2020
7A - Králodvorsko-zahořanské údolí - 18. 6. 2020
7B - okolo Litavky k rybníkům 18. 6. 2020
8A - Stratotyp Zahořany 18. 6. 2020
8B - Zahořanský stratotyp - 11. 6. 2020
     - Zeměpisně-přírodopisná vycházka – Litavka - 18. 6. 2020
9. tř. -

Vstup do školní budovy

Vstup do školy je umožněn pouze přihlášeným žákům a pracovníkům školy a jídelny.
Žádáme ostatní, aby nás v případě potřeby kontaktovali telefonicky.
Potřebujete-li své záležitosti vyřídit osobně, použijte zadní vchod, zvoňte nebo volejte.
Ředitelna: 313 109 911, 733 383 808

Vyzvedávání dětí je v režimu vyučujícího dané skupiny.

Organizace vyučování - 1. stupeň od 25. 5. 2020

Základní informace
Jen pro přihlášené do 18. 5. 2020.
Výuka všech skupin - Tyršova 136.
Vstup bude umožněn jen žákům s vyplněným
čestným prohlášením do 25. 5. 2020. Čestné prohlášení
Žáci vchází „svým vchodem“ viz tabulka – vstupy a učebny budou označeny.
Žák vejde do školy a do své učebny, kde se převlékne.
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ani NEPŘIHLÁŠENÍ ŽÁCI nesmí do budovy školy.
POHYB PŘED ŠKOLOU – žáci se neshromažďují před školou.
VIDITELNĚ NEMOCNÝ ŽÁK nebude vpuštěn do budovy.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, vždy je jen jeden žák v lavici.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Po každém příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Přihlášeným žákům se bude zaznamenávat docházka a po rodičích bude vyžadována omluva případné nepřítomnosti.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Svačiny nebudou vydávány. Bude pouze jeden druh hlavního jídla.

Podrobnosti jsou v odkaze - INFORMACE PRO RODIČE

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Podrobnosti jsou na odkaze ZDE

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
do školního roku 2020/2021

Informace k obnovení osobní přítomnosti v mateřské škole

Informace k obnovení osobní přítomnosti v mateřské škole

Informace k obnovení osobní přítomnosti ve škole - 1. stupeň

Nástup 25. května 2020, docházka je dobrovolná.
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení musí žák odevzdat nejpozději v den nástupu do školy...

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole 9. třída

Nástup 11. května 2020, docházka je dobrovolná a je myšlena jako příprava
na přijímací zkoušky na střední školy.
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení musí žák odevzdat nejpozději v den nástupu do školy...
Distanční studium pokračuje pro žáky, co se výuky nezúčastní
i pro všechny žáky z ostatních předmětů než je Čj a M.

Vyhláška o hodnocení žáků na konci školního roku

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání
žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Školní látka po dobu uzavření školy

UČIVO ONLINE

Kontakty na učitele:
www.zspocaply.eu/page-ucitele
Změna kontaktu na zástupce - J. Petroviče - jan.petrovic2@zspocaply.eu

ZÁPIS DO 1. TŘ. ŠR 2020/2021

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Pokyny: http://zspocaply.eu/upload/files/Pokyny_Po__aply___k_z__pisu_____k___do_1__t____d_pro___koln___rok_2020_2021__3__.doc
Kritéria+Vymezení spádových obvodů:
http://zspocaply.eu/upload/files/Krit__ria_Po__aply_pro_p__ijet_______k___do_1__t____d_2020_2021_z__pis_bez_p____tomnosti_d__t___Po__aply.docx

Spádové oblasti dle vyhlášky města:
http://zspocaply.eu/upload/files/Obecn___z__vazn___vyhl____ka___._3_2020_-_sp__dov___oblasti.pdf
Zápis plakát: http://zspocaply.eu/upload/files/z__pis_Z___-_2020.pdf
Žádost o přijetí: http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet___po__aply_202021-1.docx

ZŠ a MŠ Králův Dvůr-Počaply, Tyršova 136 otevře jednu první třídu.

Žádost o odklad: http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_odklad_.docx

Desatero: http://zspocaply.eu/upload/files/ATT00203.pdf

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční ve dnech 4. až 14. května 2020 bez fyzické účasti rodičů a dětí.
http://zspocaply.eu/upload/files/1._z__pis_M___-_2020.pdf
Pokyny: http://zspocaply.eu/upload/files/3._Pokyny.docx
Přihláška: http://zspocaply.eu/upload/files/4._P__ihl____ka.doc
Vyjádření lékaře: http://www.mspocaply.wz.cz/dokumenty/lekar.pdf

Školské obvody: http://zspocaply.eu/upload/files/2._vymezen_____kolsk__ch_obvod___pro_z__pisy_M_____k.r._2020-2021_-_moje_-_upr.pdf

Veškeré informace k zápisu jsou také na webu MŠ http://www.mspocaply.wz.cz/zapis.html

Žádost o dotaci z programu /OŠTŘOVNÉ/ pro OSVČ

Žádost o ošetřovné pro OSVČ se podává na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy) - tiskopis

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy) - potvrzujeme ve škole, viz úřední hodiny.
Můžeme vám vystavit tiskopis i elektronicky a zaslat na email.
Žádejte písemně na jan.petrovic2@zspocaply.eu.
http://zspocaply.eu/upload/files/ZOPPD.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy v souvislosti s nově vzniklou situací od 11. 3. 2020. Informace jsou v dokumentu v odkaze na stránkách č. 1 až 4,
nadpis - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
http://zspocaply.eu/upload/files/002_Informace_k_novemu_zakonu_o_p__ij__mac__m_____zen___na_S___a_k_ukon__ov__n___st__edo__kolsk__ho_vzd__l__v__n__.pdf

Důležité! pro 9.tř!!

http://zspocaply.eu/upload/files/P__ij__mac___zkou__ky.docx

Nabídka počítačů pro rodiče

Od příštího týdne je naše škola schopna zapůjčit až 8 počítačů.
Kdo nemá doma počítač, může zažádat o jeho zápůjčku ve škole.

Doporučené úkoly pro rodiče

Zavést, dodržovat a kontrolovat pravidelný režim domácí přípravy dětí.
Motivovat děti pochvalou, hrou.
Pro I. a II. stupeň je to rada, doporučení, prosba a pro 9. tř. nutnost.
https://www.lidovky.cz/domov/pravidla-domaciho-uceni-dulezite-je-jasne-stanovit-dobu-pro-studium-pozornost-deti-zlepsi-pobyt-v-pr.A200312_112136_ln-zdravi_ele

Úřední hodiny - Tyršova 136

8.00-12.00 hod. denně
Nebo jindy po předchozí domluvě na emailu:
jan.petrovic2@zspocaply.eu,  tel.: 733 383 808, 313 109 911.
ladakrabec@seznam.cz. tel: 739284917

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

DIDAKTA - online materiály i s testy pro 1. a 2. stupeň

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna627@didakta.cz
Heslo: HDT9

TAKTIK - interaktivní učebnice a pracovní sešity

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/44899/09421b8aa5b27578f1049525d9af047a

Informace k provozu MŠ - 16. 3. a 17. 3.

V pondělí 16.3. 2020 bude MŠ v provozu. Žádáme rodiče žáků nadále o omezený provoz / docházku.
Od úterý 17.3. 2020 bude MŠ uzavřena. Rodiče, kteří jsou zaměstnáni v IZS budeme informovat.

Weby s výukovou látkou a procvičováním - doporučené odkazy

Na tomto odkaze naleznete weby, které obsahují množství zpracovaných prezentací, videí, textů
s procvičováním - pracovní listy nebo online testy. Doporučujeme zejména první z nich - Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Také na dalších webech je látka pro děti od 1. do 9. třídy. Doporučujeme.
http://zspocaply.eu/upload/files/Weby_s_v__ukovou_l__tkou_a_procvi__ov__n__m.pdf

nově otevřen zdarma portál: www.proskoly.cz

Doporučení rodičům žáků mateřské školy

http://zspocaply.eu/upload/files/DOPORU__EN___RODI____M_____K___MATE__SK_____KOLY.pdf

Uzavření škol - nařízení vlády

Vláda České republiky zrušila od 11. 3. 2020 provoz všech základních škol do odvolání.
Nařízení je přístupné na odkaze níže…
http://zspocaply.eu/upload/files/Mimo_c5_99_c3_a1dn_c3_a9_opat_c5_99en_c3_ad_-_uzav_c5_99en_c3_ad_z_c3_a1kladn_c3_adch_2c_st_c5_99edn_c3_adch_a_vysok_c3_bdch__c5_a1kol_od_11._3._2020.pdf

Žáci si dnes odnáší ze školy sešity, pracovní učebnice a učebnice, které budou potřebovat pro domácí přípravu. Přítomnost žáků je ve škole od 11. 3. 2020 zakázána. Způsob zadávání úkolů, pracovních listů a jejich odevzdávání, včetně způsobu a možnosti konzultací s pedagogy bude zveřejněn na webu školy.

Vyzvednutí věcí pro žáky, kteří dnes nejsou ve škole, bude možné po předchozí dohodě na emailu petrovic@zspocaply.eu, nebo tel.: 733 383 808, 313 109 911.

Ruší se provoz školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky základní školy – strava bude automaticky odhlášena. Ruší se také všechny kroužky, doučování či jiné akce na půdě školy.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu beze změn.

Termín ukončení těchto opatření není vyhlášen.

Vyvěšeno 10. 3. 2020

Lyžařský výcvik - Šumava

http://zspocaply.eu/upload/files/1.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/2.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/3.pdf

Nabídka příměstského tábora

http://zspocaply.eu/upload/files/Primestske_tabory_letak_A4.pdf


Naše škola se účastní projektu MAP podporovaného z EU

http://www.mapberoun.cz/

ŠABLONY II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.
http://zspocaply.eu/upload/files/__ablony_2_info_na_web.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/plak__t.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - mobily ve škole

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Oddělení ŠD - 2019/2020

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN-2.pdf

Školní družina

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina

Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo

Nabídka práce - učitel / učitelka do mateřské školy

Hledáme učitele / učitelku do mateřské školy s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare

Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.

ÚVODNÍ STRÁNKA