Školní řád
http://zspocaply.eu/upload/files/Skolni_rad_zakladni_skoly_2012.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - 2018 - mobily
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Doplněk ke školnímu řádu 2017
http://zspocaply.eu/upload/files/dodatek_ke___koln__mu_____du_2017.pdf

Výroční zpráva
http://zspocaply.eu/upload/files/v__ro__n___zpr__va_2018-19.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Akce_Z___Po__aply___K_2018-2019.pdf

Výroční zpráva 2019-2020

ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/__VP_KD_Po__aply.pdf

Dodatek k ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/Dodatek_k___vp_2016_ZABEZPE__EN_______K___SE_SPECI__LN__MI_VZD__L__VAC__MI_POT__EBAMI.pdf

Standardy pro základní vzdělávání
http://zspocaply.eu/upload/files/Anglick___jazyk.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__esk___jazyk_a_literatura.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_a_jeji_aplikace.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__lov__k_a_jeho_sv__t.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__lov__k_a_sv__t_pr__ce.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/nemecky_jazyk.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/standardy_fyzika.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Chemie.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/T__lesn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/V__chova_ke_zdrav__.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/vychova_k_obcanstvi.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/V__tvarn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis__Geografie_.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021
(vloženo  26. 11. 2020) 
Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2023
(vloženo  26. 11. 2020) 
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2023

Rozpočet na rok 2021
(vloženo  15. 1. 2021)
Rozpočet na rok 2021 - schválený

Střednědobý výhled na roky 2022-2023
(vloženo  15. 1. 2021)
Střednědobý výhled na roky 2022-2023 - schválenýInformatika 9.třída 2017/2018

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_7_IT_9.rar

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_8_IT_9-2.rar

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA