Školní řád
http://zspocaply.eu/upload/files/Skolni_rad_zakladni_skoly_2012.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - 2018 - mobily
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Doplněk ke školnímu řádu 2017
http://zspocaply.eu/upload/files/dodatek_ke___koln__mu_____du_2017.pdf

Výroční zpáva za školní rok 2018/2019
http://zspocaply.eu/upload/files/v__ro__n___zpr__va_2018-19.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Akce_Z___Po__aply___K_2018-2019.pdf

ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/__VP_KD_Po__aply.pdf

Dodatek k ŠVP KD Počaply
http://zspocaply.eu/upload/files/Dodatek_k___vp_2016_ZABEZPE__EN_______K___SE_SPECI__LN__MI_VZD__L__VAC__MI_POT__EBAMI.pdf

Standardy pro základní vzdělávání
http://zspocaply.eu/upload/files/Anglick___jazyk.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__esk___jazyk_a_literatura.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_a_jeji_aplikace.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__lov__k_a_jeho_sv__t.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__lov__k_a_sv__t_pr__ce.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/nemecky_jazyk.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/standardy_fyzika.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Chemie.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/T__lesn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/V__chova_ke_zdrav__.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/vychova_k_obcanstvi.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/V__tvarn___v__chova.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis__Geografie_.pdf

Rozpočet 2020
(vloženo  7. 1. 2020) 
http://zspocaply.eu/upload/files/Z___a_M___Kr__l__v_Dv__r_Po__aply_rozpo__et_na_rok_2020_-_schv__len__.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
(vloženo  7. 1. 2020) 
http://zspocaply.eu/upload/files/Z___a_M___Kr__lv___Dv__r_Po__aply_st__edn__dob___v__hled_rozpo__tu_na_rok_2021-2022_-_schv__len__.pdf

Informatika 9.třída 2017/2018

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_7_IT_9.rar

http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE___PIRYT_8_IT_9-2.rar

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA