Školní družina 2020/2021


Odpolední družina
Školní družina je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136, 
vedoucí vychovatelka   ̶  Měchurová Jolana, tel.: 606 830 610, email: druzina@zspocaply.eu

Ranní družiny 
1. třída, 4AB, 5AB - budova ZŠ Tyršova 136,
2AB, 3AB - budova ZŠ Plzeňská 104.

Zápis do školní družiny

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/21
kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese DRUZINA@zspocaply.eu
Veškeré změny (kontakt, oprávněné osoby, odchody ze ŠD...)  nám, prosím, zasílejte e-mailem.

Zahájení školní docházky do ŠD ve šk. roce 2020/2021

Od středy 2. září 2020 začínáme ranní družinou od 6.30 hodin.
Odpolední družina pro 1. až 5. ročník - budova ZŠ Tyršova 136, končí v 17.00 hodin.

Při nástupu do ŠD ve šk. roce 2020/2021

Má účastník řádně vyplněnou Přihlášku/Zápisní lístek (přihlášku k podpisu a doplnění
zadní strany obdrží účastníci 2. 9. 2020 a odevzdají zpět do druhého dne),
podepsané přezůvky (v sáčku),
podepsané převlečení na vycházku (v látkovém sáčku) - doporučení.

Vyzvedávání ze školní družiny

Účastníka je možné vyzvednout do 13.30 hodin, pak mezi 15.-17. hodinou.
Z důvodu preventivních opatření COVID-19 není možný vstup rodičů
(zákonných zástupců) do budovy školy.
Účastníka si vyzvednete jen u vchodu do školní družiny (boční vchod, je označen)
po telefonické domluvě s vychovatelem.

Vychovatelky

1. oddělení (1. tř.) - Miková Stanislava, tel. 739 227 531, druzina@zspocaply.eu
2. oddělení (2A + 4A dívky) - Piskáčková Veronika, tel. 739 134 731, druzina@zspocaply.eu
3. oddělení (2B) - Bartoníčková Pavlína, tel. 737 819 818, druzina@zspocaply.eu
4. oddělení (3A + 4A chlapci) - Měchurová Jolana, tel. 736 753 125, druzina@zspocaply.eu
5. oddělení (3B + 4B) - Kurcová Petra, tel. 737 819 892, druzina@zspocaply.eu

(telefonní čísla na jednotlivá oddělení ŠD fungují
v pracovní dny v rámci odpolední družiny do 17.00 hodin)

Oddělení ŠD

ŠD - oddělení - rozvrh

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z-1.pdf

Odhlášení účastníků ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/odhlaseni-ucastniku-ze-SD-2019-2.pdf

Řád ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/____d___D_2019.pdf

Směrnice o úplatě v ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/__plata___d-1.pdf

Poplatky za ŠD

úhrada pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet 100 719 362, banka 0300
variabilní symbol = rodné číslo účastníka
do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka, oddělení ŠD

Úhrada činí 2000 Kč/školní rok,
za pololetí do 30. 9. 2020 - 1000 Kč,
za pololetí do 31. 1. 2021 - 1000 Kč,
účastníci, kteří docházejí pouze do ranní družiny, platí poplatek 1000 Kč/školní rok,
účastníci, kteří docházejí do odpolední družiny jen 1-2 dny v týdnu,
platí poplatek 1000 Kč/školní rok.

 

ÚVODNÍ STRÁNKA