Školní družina 2019/2020


Školní družina je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136, 
Tel.: 606 830 610   ̶  vedoucí družiny   ̶  Měchurová Jolana.

Ranní družiny 
1AB a 2AB - budova ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.


Vychovatelky

Kramaříková Andrea  ̶  aja.kramarikova@seznam.cz
Kurcová Petra  ̶  kurcova.petra@gmail.com
Měchurová Jolana  ̶   mechurka111@seznam.cz
Miková Stanislava  ̶  mikovastana@seznam.cz
Piskáčková Veronika  ̶  

Oddělení ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN-3.pdf

Žádost o přihlášení do školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/Jol__a_P__IHLA__KA_DO___D_2019.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z-1.pdf

Odhlášení účastníků ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/odhlaseni-ucastniku-ze-SD-2019-2.pdf

Řád ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/____d___D_2019.pdf

Směrnice o úplatě v ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/__plata___d-1.pdf

Poplatky za ŠD

Polatek za jeden měsíc činí 200 Kč. 
V případě, že žák navštěvuje družinu jen jednou až 2krát týdně je poplatek 500 Kč za pololetí.

ÚVODNÍ STRÁNKA