Formuláře pro rodiče 1. 9. 2020, pro školní rok 2020/2021

Formuláře dostanou žáci první den ve škole:
Dotazník pro rodiče 2020/2021
Polední přestávka - dohled/uvolnění
Povinně volitelné předměty 2020/2021

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ 2019/2020 (termíny)

http://zspocaply.eu/upload/files/2019_-_Sd__len___o_term__nech.pdf

Individuální vzdělávací plán (IVP)

http://zspocaply.eu/upload/files/1._____dost_o_povolen___vzd__l__v__n___podle_IVP-1.pdf

Žádost o přestup z jiné školy

http://zspocaply.eu/upload/files/zadost_o_prijeti_p__estup.pdf

Žádost o uvolnění z vyučování

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n___kratke.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA