Rozvrhy pro školní rok 2019/2020

U každého rozvrhu třídy jsou odkazy na učivo - týdenní plány.

INFORMACE PRO RODIČE A UČITELE

Množí se obavy rodičů, že v některých předmětech nestačí plnit zadané úkoly.
Někteří, přes snahu vyučujících i vedení školy, nekomunikují vůbec.

Zadané úkoly jsou 100 %. Stejně tak jako ve škole někdo splní 100 % někdo 0 % zbytek mezi tím.
Tak jako tak, až se děti vrátí do školy, bude nezbytné srovnat úroveň vědomostí, dovedností, tak,
aby se mohlo hodnotit popř. navázat další látkou!
Není nezbytně nutné a v podstatě neproveditelné vyžadovat
po všech dětech a rodičích stejný výstup!
Musíme počítat s tím, že některé rodiny jsou stresovány
nejen obavou z nemoci, ale i existenčními starostmi!

Tento čas je velmi těžká zkouška pro všechny zúčastněné!
Prosím neklasifikujte děti podle obvyklých kritérií!
Kritéria pro závěrečné hodnocení vytvoříme společně!

přeju klid, zdraví a úsměv.

Mgr. Vladislav Krabec řed. školy
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

1. A

http://zspocaply.eu/upload/files/1A_-_od_ledna_2020.pdf
Učivo březen 2020:
Veškerá látka bude zadávána každý den dle rozvrhu,
již domluveným on-line způsobem ve fungující uzavřené skupině p. uč. třídní.
11.-13. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva1A.pdf

1. B 

http://zspocaply.eu/upload/files/1B-2.pdf
Učivo březen 2020:
Veškerá látka bude zadávána každý den dle rozvrhu,
již domluveným on-line způsobem ve fungující uzavřené skupině p. uč. třídní.
11.-13. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/1._B_p____pravy_b__ezen_2020.pdf
16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/1._B_p____pravy_b__ezen_16.3._-_20.3._2020.docx

2. A

http://zspocaply.eu/upload/files/2A-2.pdf
Učivo březen 2020:
11.-13. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva_2.A_do_13._3..pdf
16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva_2.A_16.-20._3..pdf
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva_2.A_3.docx
30. 3.-3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva_2.A_4.docx

2. B

http://zspocaply.eu/upload/files/2B-2.pdf
Učivo březen 2020:
11.-20. 3. a 23.3-3.4.-http://zspocaply.eu/upload/files/2B_l__tka.pdf

3. A

http://zspocaply.eu/upload/files/3A-3.pdf
Učivo březen 2020:
Veškerá látka bude zadávána každý den dle rozvrhu,
již domluveným on-line způsobem ve fungující uzavřené skupině p. uč. třídní.
Aj - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_3.AB.docx
do 22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_II..docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_II..pdf
do 28. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava__III._3.ro__n__k.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Pracovn___list_III__3.ro__n__k.docx

3. B

http://zspocaply.eu/upload/files/3B-2.pdf
Učivo březen 2020:
Veškerá látka bude zadávána každý den dle rozvrhu,
již domluveným on-line způsobem ve fungující uzavřené skupině p. uč. třídní.
Aj - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_3.AB.docx
do 22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_II..docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_II..pdf
do 28. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava__III._3.ro__n__k.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Pracovn___list_III__3.ro__n__k.docx

4. A

http://zspocaply.eu/upload/files/4A-5.pdf
Učivo březen 2020:
Čj, M, Vl, Př, Aj - Běh - 11.-13. 3 - http://zspocaply.eu/upload/files/4A-8.pdf
16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/4Aup__esn__n_____kol__.pdf
Přemyslovci - http://zspocaply.eu/upload/files/P__EMYSLOVCI.pdf
pracovní list - http://zspocaply.eu/upload/files/P__emyslovci_kn____ata.docx
23.-27. 3. -http://zspocaply.eu/upload/files/DOBRVOLN___DOM__C_____KOL.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/i_y.docx
Aj - Pos - vloženo 11. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_4.A.pdf
ke stažení - http://zspocaply.eu/upload/files/PL_4.A_Word.docx
do 20. 3. - ústní - http://zspocaply.eu/upload/files/4.A.pdf
do 30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/AJ_II._4.ro__n__k.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Pracovn___list_4.A_word.docx
Aj - Běh - do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___angli__tina_4.A_do_20.3.pdf
do 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___Angli__tina_4._A_do_27.3.pdf

4. B

http://zspocaply.eu/upload/files/4B-5.pdf
Učivo březen 2020:
Veškerá látka bude zadávána již domluveným on-line způsobem
ve fungující uzavřené skupině p. uč. třídní.
Čj, M, Vl, Př, Aj - Běh - 11.-13. 3 - http://zspocaply.eu/upload/files/4B_do_13.3.2020.pdf
Aj - Jin - 12.-16.3 - http://zspocaply.eu/upload/files/4.B_AJ_12.3-17.3.docx
17.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/4.B_AJ_18.3.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/4.B_AJ_23.3.-27.3..docx
Aj - Běh - do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___angli__tina_4.B_do_20.3.pdf

5. A

http://zspocaply.eu/upload/files/5A-5.pdf
Učivo březen 2020:
Čj, M, Vl, Př, Aj - Běh -
11.-13. 3 - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n11.-13.3.__5.A.pdf
16.-20. 3 - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva_5-2.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_u__iva.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/4_Svat___V__clav.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/5_P__emyslovci.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/6_Lucemburkov__.pdf
Aj - Pos - http://zspocaply.eu/upload/files/Anglick___jazyk_-_pl__n.docx
Aj - Běh - do 20.3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___Angli__tina_5.A_do_20.3.pdf
do 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___Angli__tina_5._A_do_27.3.pdf
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova_pro_5.docx

5. B

http://zspocaply.eu/upload/files/5B-3.pdf
Učivo březen 2020:
Čj, Vl, Př, Aj - do 13. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_5B-1.pdf
16.-20. 3. -http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_5B_16._-_20.3.2020.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/1_Prav__k.pdf
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/T__denn___pl__n_5B_23._-_27.3.2020.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/2_Slovan__.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/3_Velk___Morava.pdf
M - 16.-22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_5.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23-30.3.docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova_pro_5.docx

6. A

http://zspocaply.eu/upload/files/6A-4.pdf
Učivo březen 2020:
Fy, Př, Aj - Běh -11.-13. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/6A-8.pdf
Aj - Her - http://zspocaply.eu/upload/files/6A_Aj_sk._Her..pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_z_18._3.docx
23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23._3..docx
do 25. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/6AB_do_25._3._.docx
Aj - Běh - do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Angli__tina_B__hounkov___6.A_do_20.3.pdf
do 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___Angli__tina_6.A_do_27.3.pdf
M - do konce března - http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_6.A_.docx
30. 3. - 3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_6.A__-_t__denn___pl__n_30.3._-_3.4.2020.docx
Z - do 13. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/hurik__ny_a_torn__da.docx
do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Hydrosf__ra_vodn___obal_Zem__.docx
do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Hydrosf__ra_oce__ny.docx
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Hydrosf__ra_vodstvo.docx
instrukce - http://zspocaply.eu/upload/files/instrukce_Z_6A-1.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Hydrosf__ra_jezera_a_jin___vodn___n__dr__e.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Hydrosf__ra_ledovce.docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_6.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_6_A_B__23.-27.3..docx
Čj - do 17./20./23. 3. -
http://zspocaply.eu/upload/files/__J_6.A_a_6.B_dom__c___p____prava-1.docx
pracovníl listy do 26. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_IV.___J.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/PL___J.docx
do 31. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Literatura_-_dom__c___p____prava.pdf
D - http://zspocaply.eu/upload/files/__ecko.pdf
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/PL_D__jepis.docx
do 3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis_-_dom__c___p____prava_-___eck___kultura.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis_Pracovn___list_word.docx
Fy - 23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_6.A_23._-_27.3..docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova_pro_6.docx
VyO - do 3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/V__O_-_t____da_6.A_-_pl__n_do_3.4.2020.docx

6. B

http://zspocaply.eu/upload/files/6B-3.pdf
Učivo březen 2020:
M, Fy, Z, Př - 11.-13. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/6B-5.pdf
Aj - http://zspocaply.eu/upload/files/6B_Aj.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/61.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_z_18._3.docx
23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23._3..docx
M - 16.-23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/matematika_6.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/M_23-30.3_1_.docx
Čj - do 17./20./23. 3. -
http://zspocaply.eu/upload/files/__J_6.A_a_6.B_dom__c___p____prava-1.docx
pracovníl listy do 26. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Dom__c___p____prava_IV.___J.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/PL___J.docx
do 31. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Literatura_-_dom__c___p____prava.pdf
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_6.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_6_A_B__23.-27.3..docx
D - http://zspocaply.eu/upload/files/__ecko.pdf
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/PL_D__jepis.docx
do 3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis_-_dom__c___p____prava_-___eck___kultura.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/D__jepis_Pracovn___list_word.docx
F - 16.-23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/fyzika_6.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fy_23-30.3_1_.docx
Z - do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_6.B16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_6.B__23.-27.3..docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/Hudebn___v__chova_pro_6.docx

7. A

http://zspocaply.eu/upload/files/7A-2.pdf
Učivo březen 2020:
M, Fy - vloženo 11. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/7A-3.pdf
Z - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_7_A_B__16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_7A_B_23.-27.3..docx
Aj - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/AJ_7.A.docx
Čj - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_7.ro__.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_7.AB_23.3.-27.3.2020.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/p__edm__t_prezentace.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__j.jpg
M - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_7.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_7.AB_23._-_27.3..docx
Fy - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_7BA.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_7.AB_23._-_27.3..docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_7.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_7A_B_23.-27.3..docx
D - http://zspocaply.eu/upload/files/D.docx
24. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Ahoj_holky_a_kluci.docx
do 9. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/Ahoj_moji_sedm__ci.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/P__EMYSLOVCI__A__LUCEMBURKOV__.pdf
VyO - http://zspocaply.eu/upload/files/V__O_7.ro__.docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/hudebni_vychova_pro_7._a_8._rocnik.docx

7. B

http://zspocaply.eu/upload/files/7B-2.pdf
Učivo březen 2020:
M, Fy, Př, Z - vloženo 11. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/7B-3.pdf
Aj - vloženo 11. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/7B_Aj.pdf
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_z_19._3.docx
do 25. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_Her_do_25._3._.docx
Čj - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_7.ro__.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_7.AB_23.3.-27.3.2020.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/p__edm__t_prezentace.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/__j.jpg
M - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_7.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_7.AB_23._-_27.3..docx
Fy - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_7BA.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_7.AB_23._-_27.3..docx
Z - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_7_A_B__16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_7A_B_23.-27.3..docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_7.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_7A_B_23.-27.3..docx
D - do 18. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Pape__sk___schizma_a_mor_do_18.3..docx
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/V__ch.__st__._a_ji__._Evropa_st__edov__k-2.docx
instrukce - http://zspocaply.eu/upload/files/instrukce_D_7B-2.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Objevn___plavby.docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/hudebni_vychova_pro_7._a_8._rocnik.docx

8. A

http://zspocaply.eu/upload/files/8A.pdf
Učivo březen 2020:
Čj, Aj, M, Fy, Př, Z, Nj - Běh - vloženo 11. 3. -
http://zspocaply.eu/upload/files/8A-3.pdf
Aj - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_-_Her.docx
26. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_26.3..docx
M - do konce března -  http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_8.A_a_8.B_.docx
30. 3.-3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_8.A_a_8.B_-_t__denn___pl__n_30.3._-_3.4.2020_-1.docx
Čj - od 13. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/8._t____dy_p____pravy_b__ezen_2020.docx
od 23. 3.-6. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_9__8AB.pdf
D -  do 18. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/D__jiny_v__znamnch_st__t___v_Evrop__-3.docx
do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Metternichovsk___absolutismus.docx
instrukce - http://zspocaply.eu/upload/files/instrukce_D_8AB.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/N__rodn___obrozen__-1.docx
Ch - učivo březen - http://zspocaply.eu/upload/files/PRACOVN____LIST__CVI__EN__.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE_KRABEC_5_ANCH1-8_12-kyseliny_procvicovani.PDF
http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE_KRABEC_5_ANCH1-8_14-hydroxidy_procvicovani.PDF
procvičovat oxidy, hydroxidy , kyseliny - doděláme LP č 3. hlavně  Čj, M, Aj a zdraví
procvičujte https://www.umimefakta.cz/
F - 16.-22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_8.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23.3.docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_8.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_8A_B_23.-27.3..docx
Z - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_8.A_B__16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_8A_B__23.-27.3..docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/hudebni_vychova_pro_7._a_8._rocnik.docx

8. B

http://zspocaply.eu/upload/files/8B.pdf
Učivo březen 2020:
Čj, Aj, M, Fy, Př, Z, Nj - Běh - vloženo 11. 3. -
http://zspocaply.eu/upload/files/8B-3.pdf
Aj - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_-_Her.docx
26. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Aj_26.3..docx
Čj - od 13. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/8._t____dy_p____pravy_b__ezen_2020.docx
od 23. 3.-6. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_9__8AB.pdf
M - do konce března - http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_8.A_a_8.B_.docx
30. 3.-3. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/M_-_t____da_8.A_a_8.B_-_t__denn___pl__n_30.3._-_3.4.2020_-1.docx
Nj - do 20 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___N__m__ina_8.B_do_20.3.pdf
do 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___N__m__ina_8.B_do_27.3.pdf
D -  do 18. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/D__jiny_v__znamnch_st__t___v_Evrop__-3.docx
do 20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Metternichovsk___absolutismus.docx
instrukce - http://zspocaply.eu/upload/files/instrukce_D_8AB.docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/N__rodn___obrozen__-1.docx
Ch - učivo březen - http://zspocaply.eu/upload/files/PRACOVN____LIST__CVI__EN__.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE_KRABEC_5_ANCH1-8_12-kyseliny_procvicovani.PDF
http://zspocaply.eu/upload/files/VY_III_2_INOVACE_KRABEC_5_ANCH1-8_14-hydroxidy_procvicovani.PDF
procvičovat oxidy, hydroxidy , kyseliny - doděláme LP č 3. hlavně  Čj, M, Aj a zdraví
procvičujte https://www.umimefakta.cz/
F - 16.-22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_8.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23.3.docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_8.A_B_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_8A_B_23.-27.3..docx
Z - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_8.A_B__16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis_8A_B__23.-27.3..docx
Hv - http://zspocaply.eu/upload/files/hudebni_vychova_pro_7._a_8._rocnik.docx

9. tř.

http://zspocaply.eu/upload/files/9_T__.pdf
Učivo březen 2020:
M, Fy, Př, Z, Nj - Běh - 11.- 13. 3. -
http://zspocaply.eu/upload/files/9.pdf
Čj - od 13. 3. - celý březen - http://zspocaply.eu/upload/files/9._t____da_p____pravy_b__ezen_2020.docx
od 23. 3.-6. 4. - http://zspocaply.eu/upload/files/__j_9__8AB.pdf
Aj Her - http://zspocaply.eu/upload/files/9AJ_Her.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/9AJ_Her2.docx
Aj Jin - 16.-20. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/AJ_9.t___16.3-20.3..docx
Nj Vin - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Nj_16.-20.3.2020.docx
23. 3. -27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Nj_23.-27.3.2020.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Opakov__n__1_Nj.docx
M, Fy - 16.-22. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Matematika_9.docx
http://zspocaply.eu/upload/files/Fyzika_9.docx
23.-30. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/23-30-3.docx
Z - 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis__9__16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Zem__pis__9__23.-27.3..docx
- 16.-20. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_9_16.-20.3..docx
23.-27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/P____rodopis_9__23.-27.3..docx
Nj Běh - podpůrná gramatická cvičení -  http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___N__m__ina_9._t____da_do_20.3.pdf
do 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/B__hounkov___N__m__ina_9._t____da_do_27.3.pdf
D - do 19. 3. -  http://zspocaply.eu/upload/files/pov__le__n___uspo____d__n___Evropy-1.docx
do 23. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Studen___v__lka1-3.docx
instrukce - http://zspocaply.eu/upload/files/instrukce_D_8AB-1.docx
23. 3. - 27. 3. - http://zspocaply.eu/upload/files/Studen___v__lka2-1.docx
Ch - máme splněno, zbývá celkové opakování 8.a 9.tř, hlavně  Čj, M, Aj a zdraví, procvičujte https://www.umimefakta.cz/
Prosíme rodiče o informaci:

- v oblasti přiměřenosti - nepřiměřenosti zadávaných úkolů
- možnostech popřípadě problémech s komunikací
- další náměty, nápady pro úspěšné překonání vzniklé situace

Informace zasílejte přes třídní učitele.

V případě, že „online“ výuku z nějakého důvodu obtížně zvládáte,
doporučujeme KOMUNIKOVAT s učiteli, kontaktujte třídní učitele
a domluvte si individuální postup nebo způsob hodnocení…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA