Rozvrhy pro školní rok 2019/2020

Školní látka po dobu uzavření školy

UČIVO ONLINE

Kontakty na učitele:
www.zspocaply.eu/page-ucitele

INFORMACE PRO RODIČE A UČITELE

Množí se obavy rodičů, že v některých předmětech nestačí plnit zadané úkoly.
Někteří, přes snahu vyučujících i vedení školy, nekomunikují vůbec.

Zadané úkoly jsou 100 %. Stejně tak jako ve škole někdo splní 100 % někdo 0 % zbytek mezi tím.
Tak jako tak, až se děti vrátí do školy, bude nezbytné srovnat úroveň vědomostí, dovedností, tak,
aby se mohlo hodnotit popř. navázat další látkou!
Není nezbytně nutné a v podstatě neproveditelné vyžadovat
po všech dětech a rodičích stejný výstup!
Musíme počítat s tím, že některé rodiny jsou stresovány
nejen obavou z nemoci, ale i existenčními starostmi!

Tento čas je velmi těžká zkouška pro všechny zúčastněné!
Prosím neklasifikujte děti podle obvyklých kritérií!
Kritéria pro závěrečné hodnocení vytvoříme společně!

přeju klid, zdraví a úsměv.

Mgr. Vladislav Krabec řed. školy
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

1. A

http://zspocaply.eu/upload/files/1A_-_od_ledna_2020.pdf

UČIVO ONLINE

1. B 

http://zspocaply.eu/upload/files/1B-2.pdf

UČIVO ONLINE

2. A

http://zspocaply.eu/upload/files/2A-2.pdf

UČIVO ONLINE

2. B

http://zspocaply.eu/upload/files/2B-2.pdf

UČIVO ONLINE

3. A

http://zspocaply.eu/upload/files/3A-3.pdf

UČIVO ONLINE

3. B

http://zspocaply.eu/upload/files/3B-2.pdf

UČIVO ONLINE

4. A

http://zspocaply.eu/upload/files/4A-5.pdf

UČIVO ONLINE

4. B

http://zspocaply.eu/upload/files/4B-5.pdf

UČIVO ONLINE

5. A

http://zspocaply.eu/upload/files/5A-5.pdf

UČIVO ONLINE

5. B

http://zspocaply.eu/upload/files/5B-3.pdf

UČIVO ONLINE

6. A

http://zspocaply.eu/upload/files/6A-4.pdf

UČIVO ONLINE

6. B

http://zspocaply.eu/upload/files/6B-3.pdf

UČIVO ONLINE

7. A

http://zspocaply.eu/upload/files/7A-2.pdf

UČIVO ONLINE

7. B

http://zspocaply.eu/upload/files/7B-2.pdf

UČIVO ONLINE

8. A

http://zspocaply.eu/upload/files/8A.pdf

UČIVO ONLINE

8. B

http://zspocaply.eu/upload/files/8B.pdf

UČIVO ONLINE

9. tř.

http://zspocaply.eu/upload/files/9_T__.pdf

UČIVO ONLINE


Prosíme rodiče o informaci:

- v oblasti přiměřenosti - nepřiměřenosti zadávaných úkolů
- možnostech popřípadě problémech s komunikací
- další náměty, nápady pro úspěšné překonání vzniklé situace

Informace zasílejte přes třídní učitele.

V případě, že „online“ výuku z nějakého důvodu obtížně zvládáte,
doporučujeme KOMUNIKOVAT s učiteli, kontaktujte třídní učitele
a domluvte si individuální postup nebo způsob hodnocení…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA