ZÁPIS DO 1.TŘ ŠR 2020/2021:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Žádost:http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet___po__aply_202021-1.docx

Pokyny:http://zspocaply.eu/upload/files/Pokyny_Po__aply_k_z__pisu_____k___do_1__t____d_pro___koln___rok_2020_2021__3_-1.docx

 

Nabídka počítačů pro rodiče

Od příštího týdne je naše škola schopna zapůjčit až 8 počítačů.
Kdo nemá doma počítač, může zažádat o jeho zápůjčku ve škole.

Školní látka po dobu uzavření školy

Kontakty na učitele:
www.zspocaply.eu/page-ucitele
Učivo je umístěno v sekci rozvrhy:
www.zspocaply.eu/page-rozvrhy

Prosíme rodiče o informaci:
- v oblasti přiměřenosti - nepřiměřenosti zadávaných úkolů
- možnostech popřípadě problémech s komunikací
- další náměty, nápady pro úspěšné překonání vzniklé situace

Informace zasílejte přes třídní učitele.

V případě, že „online“ výuku z nějakého důvodu obtížně zvládáte,
doporučujeme KOMUNIKOVAT s učiteli, kontaktujte třídní učitele
a domluvte si individuální postup nebo způsob hodnocení…

Doporučené úkoly pro rodiče

Zavést, dodržovat a kontrolovat pravidelný režim domácí přípravy dětí.
Motivovat děti pochvalou, hrou.
Pro I. a II. stupeň je to rada, doporučení, prosba a pro 9. tř. nutnost.
https://www.lidovky.cz/domov/pravidla-domaciho-uceni-dulezite-je-jasne-stanovit-dobu-pro-studium-pozornost-deti-zlepsi-pobyt-v-pr.A200312_112136_ln-zdravi_ele

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy) - tiskopis

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy) - potvrzujeme ve škole, viz úřední hodiny.
Můžeme vám vystavit tiskopis i elektronicky a zaslat na email.
Žádejte písemně na petrovic@zspocaply.eu.
http://zspocaply.eu/upload/files/ZOPPD.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Úřední hodiny - Tyršova 136

8.00-12.00 hod
Nebo jindy po předchozí domluvě na emailu petrovic@zspocaply.eu, nebo tel.: 733 383 808, 313 109 911.

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

DIDAKTA - online materiály i s testy pro 1. a 2. stupeň

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna627@didakta.cz
Heslo: HDT9

TAKTIK - interaktivní učebnice a pracovní sešity

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/44899/09421b8aa5b27578f1049525d9af047a

Informace k provozu MŠ - 16. 3. a 17. 3.

V pondělí 16.3. 2020 bude MŠ v provozu. Žádáme rodiče žáků nadále o omezený provoz / docházku.
Od úterý 17.3. 2020 bude MŠ uzavřena. Rodiče, kteří jsou zaměstnáni v IZS budeme informovat.

Weby s výukovou látkou a procvičováním - doporučené odkazy

Na tomto odkaze naleznete weby, které obsahují množství zpracovaných prezentací, videí, textů
s procvičováním - pracovní listy nebo online testy. Doporučujeme zejména první z nich - Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Také na dalších webech je látka pro děti od 1. do 9. třídy. Doporučujeme.
http://zspocaply.eu/upload/files/Weby_s_v__ukovou_l__tkou_a_procvi__ov__n__m.pdf

nově otevřen zdarma portál: www.proskoly.cz

Doporučení rodičům žáků mateřské školy

http://zspocaply.eu/upload/files/DOPORU__EN___RODI____M_____K___MATE__SK_____KOLY.pdf

Uzavření škol - nařízení vlády

Vláda České republiky zrušila od 11. 3. 2020 provoz všech základních škol do odvolání.
Nařízení je přístupné na odkaze níže…
http://zspocaply.eu/upload/files/Mimo_c5_99_c3_a1dn_c3_a9_opat_c5_99en_c3_ad_-_uzav_c5_99en_c3_ad_z_c3_a1kladn_c3_adch_2c_st_c5_99edn_c3_adch_a_vysok_c3_bdch__c5_a1kol_od_11._3._2020.pdf

Žáci si dnes odnáší ze školy sešity, pracovní učebnice a učebnice, které budou potřebovat pro domácí přípravu. Přítomnost žáků je ve škole od 11. 3. 2020 zakázána. Způsob zadávání úkolů, pracovních listů a jejich odevzdávání, včetně způsobu a možnosti konzultací s pedagogy bude zveřejněn na webu školy.

Vyzvednutí věcí pro žáky, kteří dnes nejsou ve škole, bude možné po předchozí dohodě na emailu petrovic@zspocaply.eu, nebo tel.: 733 383 808, 313 109 911.

Ruší se provoz školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky základní školy – strava bude automaticky odhlášena. Ruší se také všechny kroužky, doučování či jiné akce na půdě školy.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu beze změn.

Termín ukončení těchto opatření není vyhlášen.

Vyvěšeno 10. 3. 2020

Lyžařský výcvik - Šumava

http://zspocaply.eu/upload/files/1.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/2.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/3.pdf

Nabídka příměstského tábora

http://zspocaply.eu/upload/files/Primestske_tabory_letak_A4.pdf

Hledáme učitelku do mateřské školky

Hledáme učitelku do MŠ na plný úvazek.

 

Naše škola se účastní projektu MAP podporovaného z EU

http://www.mapberoun.cz/

Aktuální nabídka kroužků a aktivit pro školní rok 2019/2020

http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine
Některé aktivity začínají již v září, viz odkaz.

ŠABLONY II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.
http://zspocaply.eu/upload/files/__ablony_2_info_na_web.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/plak__t.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - mobily ve škole

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Oddělení ŠD - 2019/2020

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN-2.pdf

Školní družina

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina

Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo

Nabídka práce - učitel / učitelka do mateřské školy

Hledáme učitele / učitelku do mateřské školy s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare

Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.