Škola pro děti rodičů vybraných profesí během uzavření škol

Kraj otevřel třídu pro děti rodičů vybraných profesí např.:
poskytovatelů zdravotnických služeb, zaměstnance bezpečnostních sborů,
obecní policie, orgánů veřejného zdraví a sociálních pracovníků...
Škola pro děti rodičů vybraných profesí

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Odrobné informace o přijímacích zkouškách:
Přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021
Sdělění o termínech:
2020 - Sděleni o termínech
Další užitečné informace:
Přehled SŠ okr. Beroun
UŽITEČNÉ ODKAZY pro ZŠ

Distanční výuka

Distanční výuka

Přehled učiva je dostupný také na:
UČIVO ONLINE
Manuál/návod je uvnitř ve složce letošního školního roku / manuál google classroom.

Omezení 14. 10.-1. 11. 2020

Aktuální omezení - uzavření ZŠ.
Omezení 14. 10. - 1. 11. 2020

"Stará omezení"
Omezení 9.-25. 10. 2020
Omezení od 5. 10. do 18. 10. 2020

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).
Žádost Vám můžeme potvrdit a zaslat její barevný scan emailem, pokud zašlete tyto údaje:
Jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo a datum narození.
Žádat můžete na emailu:
jan.petrovic2@zspocaply.eu
nebo
info@zspocaply.eu

Níže je odkaz na ČSSZ, kde jsou obecné informace o ošetřovném.
https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Roušky od 18. 9. 2020

Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy (chodba, šatna, wc) pro všechny.
Roušky nejsou povinné v učebnách - třídách pro žáky prvního stupně.
Roušky jsou povinné i v učebnách - třídách pro žáky druhého stupně.
Žáci mají mít dvě roušky a sáček pro jejich ukládání.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9

Ve škole hodně větráme, chodíme se učit ven, dbejte, aby děti měly
vhodné oblečení i pro tyto případy (chladný podzim).

Opatření k chodu jídelny

Škola zavedla organizační opatření k docházce do jídelny pro žáky ZŠ.
Na obědy docházejí děti jen ve skupinách po ročnících.
O organizaci prvního týdne docházky na obědy vás budou blíže informovat třídní učitelé.
Organizace obědů od 7. 9. 2020 je v odkaze níže. Doporučujeme ho porovnat s rozvrhy.
Obědy od 7. 9. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Pokyny ředitele ZŠ a MŠ Králův Dvůr-Počaply č. 1/8/2020 v období ohrožení COVID 19.
Opatření slouží k ochraně dětí před nákazou. Je dáno pokyny MŠMT, KHS, (semafor),
zřizovatele - Města Králův Dvůr a podmínkami školy.

1. Školní rok začne 1. 9. 2020.
2. Zákaz vstupu do školy - do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply.
3. Výjimečně zák. zástupci žáků 1.tř a to v rouškách pouze na zahájení 1. 9. 2020.
4. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy při nachlazení (rýma, kašel)
5. V případě přítomnosti takového žáka ve škole, vedení školy bude postupovat takto - krizový plán
   - bezkontaktní změření teploty
   - izolace dítěte ve vyčleněné místnosti mimo ostatní děti
   - informace a spolupráce s rodiči.
6. Provoz ve školní jídelně bude upřesněn zvláštním režimem. Požadujeme,
aby komunikace s jídelnou a platby probíhala telefonicky nebo emailem.
7. Je zpřísněn režim úklidu, větrání.
8. ZŠ a MŠ má zajištěny dezinfekční a ochranné prostředky.

Přeji nám všem - dětem, rodičům, učitelům klidný školní rok 2020/2021.
Mgr. Vladislav Krabec, ředitel školy

Bližší informace
Škola a covid 19 informace pro rodiče
Covid 19 - obecně

MŠ - informace k novému školnímu roku

hygienická pravidla MŠ
Kontakty na vychovatelky MŠ

Počítače k zapůjčení

Naše škola je schopna zapůjčit počítače pro zlepšení - procvičování počítačových znalostí
a dovedností žáků. Kdo nemá doma počítač, může zažádat o jeho zápůjčku ve škole.

Naše škola se účastní projektu MAP podporovaného z EU

http://www.mapberoun.cz/

ŠABLONY II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.
http://zspocaply.eu/upload/files/__ablony_2_info_na_web.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/plak__t.pdf

Nabídka práce - učitel / učitelka do mateřské školy

Hledáme učitele / učitelku do mateřské školy s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.

Nabídka práce - učitel / učitelka do ZŠ

Hledáme učitele / učitelku do základní školy na první stupeň s odpovídající kvalifikací dle zákona o pedagogickýh pracovnících.

Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf
http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf

Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.